Înregistrare:

Înregistrează-te on-line și noi îți vom aduce la cunoștință ultimele știri și cele mai tari promoții!

Nume, prenume:

E-mail:

Număr de telefon:

Protecție roboți:
captcha

Noțiuni Work and Travel

sponsorSponsor – organizație împuternicită de către Departamentul de Stat al SUA să desfășoare programe de schimb educațional-cultural în SUA (inclusiv programul Work and Travel).

DS-2019DS-2019 – Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status – reprezintă formularul emis de către sponsor în baza căruia studenții au drept de muncă pe teritoriul SUA și pot aplica pentru viză la ambasada SUA.

Formularul DS-2019 conține:

  • datele personale ale participantului (pct.1);
  • denumirea sponsorului, sediul acestuia și numărul programului de schimb educațional-cultural (pct.2);
  • data începerii și terminării programului, aceste date reprezentînd și intervalul în care participantul poate lucra legal în SUA (pct.3);
  • numele persoanei care a întocmit și semnat formularul DS-2019 (pct.7).

Atenție: Rețineți că pct.3 din DS-2019 specifică data limită pînă la care este permis să lucrezi și această dată nu poate fi prelungită în nici un fel de către organizația sponsor. Participanții trebuie să revină în țară în termenii stabiliți pentru desfășurarea programului. Orice întîrziere diminuează în mod serios șansele de a mai obține o altă viză pentru SUA.

VizaViza J-1 – este o viză temporară eliberată persoanelor care participă la programe de schimb educațional-cultural în SUA. Viza J-1 nu poate fi emisă în interiorul SUA, ci doar de către un consulat din afara SUA.

În Moldova ea este emisă de către Ambasada Statelor Unite ale Americii. Viza J-1 împreună cu formularul DS-2019 permite intrarea și munca în SUA. Această viză nu este extensibilă, după finalizarea programului participantul fiind obligat să se întoarcă în țara de origine.

Pentru mai multe informații referitoare la vize vizitați:
http://moldova.usembassy.gov
http://j1visa.state.gov

SevisSEVIS – Student and Exchange Visitor Information System – este o bază de date în care sunt înscriși toți participanții la Programul Work&Travel sau la alte programe de schimb cultural.

Sistemul a fost înființat de BICE (Bureau of Immigration and Customs Enforcement, fost INS) și are rolul de a îngreuna intrarea persoanelor nedorite în SUA.

Toți participanții la programul Work&Travel sunt obligați să achite o taxă de înscriere în această bază de date (taxa SEVIS) pentru a putea aplica la viza J-1. Taxa SEVIS este de 35$, se achită anterior eliberării formularului DS-2019 și este nerambursabilă. În momentul achitării se emite și o dovadă a achitării taxei SEVIS – formularul I-797 care trebuie atașat la dosarul pentru ambasadă.

După intrarea în SUA participanții trebuie să confirme în decurs de 1-7 zile de la data de începere a programului (data din DS-2019) adresa la care pot fi găsiți și angajatorul la care lucrează. De asemenea, participanții trebuie să informeze sponsorul despre orice modificare ulterioară de adresă. Participanții care nu oferă aceste informații sunt anulați din program și li se va solicita să părăsească teritoriul american, iar șansele lor de a obține o altă viza pentru SUA vor fi mult mai mici.

Mai multe informații pot fi găsite la: https://www.fmjfee.com

I-94I-94 – Arrival/Departure Record – reprezintă formularul folosit de autoritățile americane pentru evidența intrarii și ieșirii cetățenilor străini posesori de vize temporare pentru SUA. Din rațiuni de eficiență formularul I-94 este automatizat (este generat automat de sistemul informatic la procesarea trecerii frontierei SUA).

În caz de necesitate formularul I-94 poate fi obținut accesînd acest link www.cbp.gov/I94.

Social-securitySSN (Social Security Number) – reprezintă un număr compus din 9 cifre eliberat cetățenilor SUA, rezidenților permanenți și rezidenților temporari cu drept de muncă pe teritoriul SUA și este utilizat de către autoritățile americane pentru a ține evidența acestor persoane în scopuri fiscale.

Orice participant la programul Work&Travel trebuie să aplice la un birou Social Security pentru a obține SSN și a lucra legal în SUA. Participanții pot aplica pentru SSN la biroul Social Security cel mai apropiat de locul de lucru. Poți identifica locația birourilor Social Security accesînd acest link www.ssa.gov/locator. Dacă ai mai participat la programul Work&Travel și ai deja un număr de securitate socială, nu vei mai avea nevoie să aplici pentru încă unul. Informații detaliate despre SSN pot fi găsite pe site-ul www.ssa.gov.

Cînd se aplică la SSN în general sunt solicitate următoarele acte:

pașaportul cu viza J-1
formularul DS-2019
formularul I-94
job offer (contractul de muncă)
scrisoare din partea sponsorului (Dear Social Security Officer)
formularul de aplicare pentru SSN (se găsește la socialsecurity.gov/online/ss-5.pdf)

Nu uita să soliciți dovada că ai aplicat pentru SSN (receipt/proof of application)! Îți va fi utilă să dovedești angajatorului că ești eligibil să muncești și să primești salariul.

Insurance-1 Asigurarea medicală – orice participant la programul Work and Travel are obligația să posede asigurare medicală pe toată perioada șederii în SUA.

Fiecare participant va primi un card de la compania de asigurare (pe hîrtie sau electronic), care conține numărul poliței de asigurare medicală și un număr de telefon de urgență.

Asigurarea medicală acoperă majoritatea cazurilor medicale, dar sunt și anumite excepții (servicii stomatologice, boli pre-existente, leziuni autoprovocate, ș.a.)