Learn, Speak and Love English

Descoperă-ne

3 Motive de a alege StudentStep

Profesionalism

Acționăm cu angajamentul și profesionalismul specifice unor standarde înalte de calitate.

Responsabilitate

Dezvoltăm relații de încredere bazate pe responsabilitate și corectitudine.

Calitate

Furnizăm servicii de calitate orientate spre excelență, inovație și dezvoltare continuă.

Engleza pentru Adulți


Cursuri de limba engleză

Cursul de limba engleză este coordonat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și autorizat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Obiectivul fundamental al cursului este achiziţionarea şi dezvoltarea de către formabili a competenţelor necesare pentru o comunicare în limba engleză adecvată situaţional și acceptată social prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi.


Instruirea se face adecvat și sistematic pentru toate dintre cele patru dimensiuni ale predării limbii (citire, scriere, ascultare, vorbire), cu accent deosebit pe conversație. Metoda de predare este New Headway (Oxford), reprezentând o combinație dintre metodele tradiționale de predare a limbii engleze cu cele mai recente abordări comunicative. Fiecare nivel este împărțit în 12-14 unități de curs. Evaluarea se realizează prin intermediul testelor la finalul fiecărei unități de curs și la finalul fiecărui nivel.

Cursul poate fi plătit pe fiecare nivel, întegral sau în rate. Participanții care urmează mai multe niveluri consecutive beneficiază de reduceri de 5% pentru fiecare nivel ulterior. La fel sunt acordate reduceri de 5% în cazul membrilor de familie sau în cazul când doi sau mai mulți prieteni hotărăsc să studieze împreună. Testarea inițială a nivelului de cunoștințe este gratuită.

Cursul poate fi parcurs într-un regim normal de 2 ședințe pe săptămână, într-un regim semi-intensiv de 3 ședințe pe săptamână sau într-un regim intensiv de 5 ședințe pe săptămână. Durata unei ședințe este de 120 minute. În funcție de frecvența ședințelor, un nivel poate fi încadrat într-o perioadă de timp cuprinsă între 12 și 5 săptămâni. Marimea grupurilor este de maximum 6 persoane. La solicitare, pot fi negociate organizarea unor cursuri individuale. Orarul cursurilor se determină în funcție de formarea grupurilor.

Contactați-ne


Informații de contact

Adresa

Blvd. Decebal 72/6
MD-2038 Chișinău, Moldova

Email

contact@studentstep.md

Mobil

067 66 33 01

Tel/Fax

(022) 21 29 09

Ai o întrebare? Lasă-ne un mesaj.