Learn, Speak and Love English

Descoperă-ne

3 Motive de a alege StudentStep

Profesionalism

Acționăm cu angajamentul și profesionalismul specifice unor standarde înalte de calitate.

Responsabilitate

Dezvoltăm relații de încredere bazate pe responsabilitate și corectitudine.

Calitate

Furnizăm servicii de calitate orientate spre excelență, inovație și dezvoltare continuă.

Cursuri de limba engleză

Obiectivul fundamental urmărit prin aceste cursuri este achiziţionarea şi dezvoltarea de către formabili a competenţelor necesare pentru o comunicare în limba engleză adecvată situaţional și acceptată social prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Programele și curricula sunt coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Dispundem de autorizație eliberată de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.


Engleza pentru adulți

Engleza pentru copii și adolescenți

Instruirea se face adecvat și sistematic pentru toate cele patru dimensiuni ale predării limbii (citire, scriere, ascultare, vorbire), cu accent deosebit pe conversație. Abordarea metodologică constă într-o combinație dintre metodele tradiționale de predare a limbii engleze cu cele mai recente abordări comunicative, luându-se drept reper metode de predare Oxford și Cambridge. Fiecare nivel este împărțit în mai multe unități de curs. Evaluarea se realizează prin intermediul testelor la finalul fiecărei unități de curs și la finalul fiecărui nivel.

Cursurile pot fi plătite pe fiecare nivel, întegral sau în rate. Participanții care urmează mai multe niveluri consecutive beneficiază de reduceri de 5% pentru fiecare nivel ulterior. La fel sunt acordate reduceri de 5% în cazul membrilor de familie sau în cazul când doi sau mai mulți prieteni hotărăsc să studieze împreună. Testarea inițială a nivelului de cunoștințe este gratuită.

Nivelurile pot fi parcurse într-un regim normal de 2 ședințe pe săptămână sau într-un regim semi-intensiv de 3 ședințe pe săptamână. Durata unei ședințe este de 90 minute pentru adulți și 60 minute pentru copii și adolescenți. Marimea grupelor este cuprinsă între 4 și 8 persoane maximum. La solicitare, pot fi negociate organizarea unor cursuri individuale. Orarul cursurilor se determină în funcție de formarea grupelor.

Contactați-ne


Informații de contact

Adresa

Blvd. Decebal 72/6
MD-2038 Chișinău, Moldova

Email

contact@studentstep.md

Mobil

067 66 33 01

Tel/Fax

(022) 21 29 09

Ai o întrebare? Lasă-ne un mesaj.